แจ้งเหตุร้องเรียน
รถไฟฟ้า BTS ให้บริการฟรี ๕ พ.ค. ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รถไฟฟ้า BTS  ให้บริการฟรี ๕ พ.ค. ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท ร่วมแสดงความจงรักภักดี และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะร่วมในพิธีฯ และเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ในช่วงวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดย บริษัทฯ จะจัดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที ฟรี ตลอดเส้นทาง ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางฟรีตลอดเส้นทาง ตั้งแต่สถานีหมอชิต - สถานีเคหะฯ และสายสีลม ตั้งแต่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีบางหว้า และรถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที ในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.โดยผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และผู้โดยสารรถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที สามารถกดรับตั๋วโดยสารฟรีได้ทุกสถานี  สำหรับผู้ใช้บัตรแรบบิทแบบเติมเงินระบบจะไม่ตัดเงินในวันดังกล่าว แต่สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บัตรแรบบิทประเภทเติมจำนวนเที่ยว ต้องกดรับตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวจากตู้จำหน่ายตั๋วได้ทุกสถานี

 

 

 

อนึ่ง กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศยกเว้นค่าโดยสารให้ประชาชนที่จะเดินทางในส่วนต่อขยาย ตั้งแต่สถานีอ่อนนุช – สถานีเคหะฯ และสถานีวงเวียนใหญ่ – สถานีบางหว้าฟรีตั้งแต่วันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อีกด้วย

 

 

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้ติดตั้งธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมธงชาติไทยบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ทีพร้อมติดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ รวม 6 สถานี 
 
 นายสุรพงษ์  เลาหะอัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ ๒ พฤษภาคม บริษัทฯ ได้ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ “๑๓๒ โครงการพระราชดำริ ดับทุกข์เข็ญประชาชน”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ทางเดินเชื่อมระหว่างสถานีสยาม และสถานีชิดลม บริเวณหน้าอาคารอัมรินทร์พลาซ่า และศูนย์การค้าเกษร 

ขอบคุณข้อมูล : บีทีเอส