แจ้งเหตุร้องเรียน
โครงการปั่น 4 ภาค “เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคใต้)
โครงการปั่น 4 ภาค “เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคใต้)

โครงการปั่น 4 ภาค “เทิดไท้องค์ราชัน”เป็นการรวมตัวกันของนักปั่นจักรยานทั่วประเทศรวมทั้งหมด 4 ภาคร่วมกันจัดทำโครงการปั่นจักรยานขึ้นมา ในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงสมาชิกในขบวนปั่นประมาณ 100 คน เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดปัตตานีในวันที่ 27 เมษายน 2562 ผ่านจังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เมื่อคืนพักที่ พื้นที่อำเภอเวียงสระ)

วันนี้ 30 เมษายน ขบวนปั่นมาถึงวัดพระบรมธาตุไชยาประมาณ 15.00 น และเวลา 16.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเดินทางมาพบเยี่ยมให้กำลังใจทีมปั่นจักรยาน 4 ภาคเทิดไท้องค์ราชัน ที่วัดพระบรมธาตุไชยา ร่วมกับทีมส่วนราชการ กำนัน ผญบฯ และ สมาชิกชมรมจักรยานอำเภอไชยา ทั้งนี้ทีมปั่นจักรยานดังกล่าวมีกำหนดเข้านมัสการพระบรมธาตุไชยา และพักค้างคืนที่วัดพระบรมธาตุฯ (กำหนดรับประทานอาหาร18.00 น) และวันรุ่งขึ้น 1 พ.ค. 2562 รับประทานอาหารเช้า(ชมรมจักรยานอำเภอไชยาเป็นเจ้าภาพ)เสร็จจะเริ่มออกปั่นออกจากวัดพระบรมธาตุไชยา ในเวลา 07.00 น โดยมีทีมชมรมจักรยานอำเภอไชยาร่วมปั่นไปส่งในตอนเริ่มออกเดินทางด้วย

ทั้งนี้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  บรรดานักปั่นจักรยานทั่วประเทศจึงร่วมกันจัดทำ โครงการ ปั่น 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชันดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และมีเป้าหมาย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ร่วมใจกันถวายพระพรชัยมงคลในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

ทีมตระเวนข่าว123คนดีมีน้ำใจ ประชาชน คนของพระราชา